Fulfix

Nó là gì? Fulfix là phương thuốc duy nhất để rụng tóc, bao gồm các thành phần tự nhiên. Là kết quả của quá trình nghiên cứu lâu dài trong quá trình mất mát và lão hóa của tóc. Fulfix kích hoạt sự phát triển của tóc, ngừng rụng tóc và ngăn ngừa lông nhăn.continue reading